Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
Czuję jakbym szedł spotkać ją po raz ostatni.
Pewnie popatrzę jej tylko w oczy i wyjdę.
— Mioush-Bawełna
Reposted frompastelowe pastelowe viadivi divi
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAinsworthCass AinsworthCass
9947 dc55 500
Reposted byfinatka finatka
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viavolldost volldost
3979 93d4 500
Reposted fromtfu tfu viaonionrings onionrings
8910 d238 500
Reposted fromink ink viacoolkidscantdie coolkidscantdie
8987 dbb0
9846 cb82
Reposted fromamatore amatore viasucznik sucznik
5088 3d03 500
Reposted fromerial erial viavaka vaka
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
3714 563f 500

andantegrazioso:

Friday evening mood | foter

Reposted fromAmericanlover Americanlover
3757 f2d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric viazzuuoo zzuuoo
8672 8d96 500

die-rosastrasse:

Édouard Bisson

French, 1856-1939

A Young Beauty with a Wreath of Roses

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSTYLTE STYLTE
6998 862b
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaSTYLTE STYLTE
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl