Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viamisspandora misspandora
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr viamisspandora misspandora

butthatsanothershow:

Why does “you get what you pay for” only apply to consumers and not employers?

Why do employers offering minimum wage expect dedicated, hard working, knowledgeable, experienced employees instead of just someone who shows up and does the job?

If you’re only willing to pay the minimum, you should only expect to get the minimum.

Reposted frommanxx manxx viadivi divi
1396 0b10
Reposted fromteijakool teijakool viaSapereAude SapereAude
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viaSapereAude SapereAude
0564 bd91 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby
9780 cdad 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viawickednancy wickednancy
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz

bewegungslos:

mood: wanna move to another city and start a new life

Reposted fromdivi divi
5411 da33 500
Reposted fromdivi divi
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi

utracone:

przepraszam
wszystkich

których
zraniłem

tylko dlatego
że sam

byłem zraniony

Reposted fromdivi divi
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viadivi divi
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viacoolkidscantdie coolkidscantdie
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaheroinandziggypop heroinandziggypop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl