Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0590 e660 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaTamahl Tamahl
2028 8bd4 500
kalsarikännit
Reposted fromspecific-humor specific-humor
Reposted fromFlau Flau viaantonim antonim
Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia
I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu.
I zaśmieję się wtedy.
I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath, "Dzienniki. 1950–1962
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazouza zouza
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viatellmetruth tellmetruth
1030 90ce 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
5406 a96d 500
Reposted fromhagis hagis viaeredvareth eredvareth
6872 f44e
J. A.

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeredvareth eredvareth
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. 
Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. 
Nie szanują status quo. 
Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać.
Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. 
Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. 
I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. 
Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Steve Jobs
9755 4fcc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWinterwarez Winterwarez
1842 8fe1
Reposted fromfungi fungi viawickednancy wickednancy
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viawickednancy wickednancy
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahemsbeach hemsbeach
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viastarryeyed starryeyed
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl