Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viatellmetruth tellmetruth
Ale ty zawsze byłaś dzieckiem, niemądra jak starożytność, okrutna jak przyszłość (...).
— Pier Paolo Pasolini, Wściekłość
9438 ec87 500
Reposted fromdanio danio viawickednancy wickednancy
2967 c05f 500
Reposted fromReaper-K77 Reaper-K77 viawickednancy wickednancy
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viawickednancy wickednancy
8235 ab33 500
Reposted fromphilipp philipp viawickednancy wickednancy
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaSapereAude SapereAude
0532 4287
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadotknij dotknij
"I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna."
— z serii; znaleziona kartka sprzed paru lat.
8161 014c
Reposted fromgawkyblonde gawkyblonde
czasem zastanawiasz się czy jesteś dla kogoś wart tyle, by mieć pewność, że jak odłożysz słuchawkę on/a zadzwoni. pewności kiedy w nerwach odwrócisz się i pójdziesz w drugą stronę, a on/a pobiegnie za tobą. będzie walczył/a, bo przecież wart jesteś tego całego chrzanionego zachodu.
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viagawkyblonde gawkyblonde
1553 929a
Reposted frompussyporn pussyporn viaskrzacik skrzacik
7822 ba5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viagdziejestola gdziejestola
2275 a6f9
0273 1f31

 

7824 40fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl