Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8507 2ea6 500
2656 a06a 500
8176 1c6d 500
Reposted fromwicikumoza wicikumoza viamisspandora misspandora
4491 c447
Reposted fromSsomething Ssomething viazouza zouza
1187 ebe5 500
Reposted fromgplyr gplyr viadivi divi
6792 a4ea
Reposted fromlaters laters viadivi divi
2047 0ddd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
6621 90b5 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viadivi divi
9226 4f23 500
they certainly do / aka "my big beefy gay wedding"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadivi divi
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
Do not fall in love with people like me. 
I will take you to museums, and parks, and monuments, and kiss you in every beautiful place, so that you can never go back to them without tasting me like blood in your mouth.
I will destroy you in the most beautiful way possible. And when I leave you will finally understand, why storms are named after people.
— Caitlyn Siehl
Reposted fromday11shadow day11shadow viadivi divi
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viagawkyblonde gawkyblonde
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viagawkyblonde gawkyblonde
5128 89e3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath
A dobra matka to taka, co nie zajmuje się za dużo dziećmi tylko im ufa i w nie wierzy. Wierzy, że one sobie poradzą, bo wie, jak są wspaniale wyposażone. Mówi: "Kochanie, przecież Ty to umiesz, tamto wiesz i to świetnie Ci wychodzi. Coś Ci nie wychodzi - nie szkodzi, nie musisz wszystkiego umieć". Taka postawa matki wzbudza w dzieciach zaufanie do siebie samych. To bardzo ważne. Dobra matka powie też: "Jeśli będziesz potrzebować pomocy, przyjdź i poproś. Dostaniesz tyle, ile mogę dać. Ale nic za Ciebie robić nie będę". A trzecia rzecz to ograniczenia, których istnienie dobra matka uświadomi swojemu dziecku. Nie wolno zabijać, kraść czy świadomie wyrządzać krzywdy drugiemu człowiekowi. Choć czasami w samoobronie być może będzie trzeba i krzywdę uczynić. W ostateczności.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacholera cholera
7287 170e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
3563 6460 500
Reposted fromzciach zciach viajanealicejones janealicejones
2459 d8ab 500
Reposted fromsanczo sanczo viajanealicejones janealicejones
7653 2441
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakwiaty kwiaty
5327 fe76 500

(photo by notheisenbergg)

Reposted fromwit wit viazouza zouza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl