Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viakotfica kotfica
8432 acf2
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz. 
— — Shōma Morita
Reposted fromrudosci rudosci
2224 482a 500
Marcin Orliński - Zabiegi

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viakotfica kotfica
8395 7cca
Reposted frommhorrighan mhorrighan viatalarcio talarcio
Nie ma za ciasnych, różowych wspomnień. Wszystkie są luźne niedopięte na ostatni guzik.
— Z mojego zeszytu
Reposted fromaletodelio aletodelio
2629 bdbd
Reposted fromaletodelio aletodelio
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viarudosci rudosci
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viakotfica kotfica
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomóc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudosci rudosci
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viadunkellicht dunkellicht
6849 0719
Reposted fromhearted hearted viadunkellicht dunkellicht
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl