Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby
9780 cdad 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viawickednancy wickednancy
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz

bewegungslos:

mood: wanna move to another city and start a new life

Reposted fromdivi divi
Któregoś dnia, obudzisz się o jedenastej w Sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę i po prostu będzie w porządku.
— Pomyślane (via knapczykowo)

I💕

(via diabel-rogaty)

Reposted fromdivi divi
5411 da33 500
Reposted fromdivi divi
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi

utracone:

przepraszam
wszystkich

których
zraniłem

tylko dlatego
że sam

byłem zraniony

Reposted fromdivi divi
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viadivi divi
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viacoolkidscantdie coolkidscantdie

just-shower-thoughts:

Babysitting is a way for teenagers to feel like adults while adults go out to feel like teenagers.

Reposted fromdivi divi
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaheroinandziggypop heroinandziggypop
5890 3f85
Reposted fromdivi divi
5875 8184
Reposted fromdivi divi
5873 6186

kingof-memes:

Me as a Dad

Reposted fromdivi divi

just-shower-thoughts:

Text messaging needs an nsfw send button that will blur the message so the recipient can choose to see it when others aren’t around.

Reposted fromdivi divi
7812 4c78
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl