Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7945 fd85
Reposted fromgoetze goetze viataktopaz taktopaz
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadotknij dotknij
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viagawkyblonde gawkyblonde
9208 66b3
Reposted fromisolation isolation viaover-land over-land
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou viaAmericanlover Americanlover
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

Reposted fromnecro-romantic necro-romantic viadotknij dotknij
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viadrunkwhipster drunkwhipster
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadrunkwhipster drunkwhipster
Reposted fromjasminum jasminum viazupelnie zupelnie
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viacoldwater coldwater
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
4974 96a8
Reposted fromfrotka frotka viaponurykosiarz ponurykosiarz
The prettier the garden, the dirtier the hands of the gardener.
B. E. Barnes, Put in work. Tend yourself. (via wnq-writers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaponurykosiarz ponurykosiarz
7702 a5ee
Reposted fromcarol91 carol91 viazorza zorza
Reposted fromjasminum jasminum viaKryptonite Kryptonite
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl