Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Spóźniasz się i jeśli
Staniesz kiedyś w moich drzwiach

Cóż będę mogła ci dać
Niewiele już mi zostało
Niewiele prócz lęku
Który jest mój i raczej
Nie będziesz go chciał

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/03/30/rzecz-o-punktualnosci/
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viadotknij dotknij
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
0166 b545 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiblameyou iblameyou
4228 8507
Reposted fromerial erial viadotknij dotknij
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viataktopaz taktopaz
Reposted fromNanaya Nanaya viadotknij dotknij
7037 1b24 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viataktopaz taktopaz
Image may contain: 1 person, standing, shoes and outdoorLe grand Van Gogh, Bruno Catalano, Marseille
 
Reposted fromciarka ciarka viaSapereAude SapereAude
8307 ddf9 500
Reposted fromvandalize vandalize
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viataktopaz taktopaz
7205 974a
Reposted fromdusix dusix viadivi divi
1553 f956 500

lerios:

Proof that someone has bitched and will bitch about young peoples’ technology throughout all of time and space.

Reposted fromVicariousEyes VicariousEyes viadivi divi
7301 5914
Reposted fromcalifornia-love california-love viataktopaz taktopaz
5336 7886 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadotknij dotknij
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viagawkyblonde gawkyblonde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl